Kawe Kapital
English Estonian
Ettepanekud ja kaebused

Soovime pakkuda oma klientidele personaalset teenindust ning selgeid ja hästitoimivaid teenuseid.

Juhul kui Sul on meie kliendina ettepanekuid või etteheiteid Kawe Kapitali teenuste või teeninduse osas palume sellest teavitada, kas suuliselt või kirjalikult meie kontaktisikuid. Samuti võib kirjutada Kawe Kapitali üldisele e-postile info@kawekapital.ee

KAEBUSTE ESITAMINE JA MENETLEMINE

 1. Kabuse esitamine

Palume kaebuse esitamisel esitada oma kontaktandmed ja kaebuse alus (põhjendus, dokumendid).

 2.  Kaebuse menetlemine

Püüame kaebused lahendada võimalikult kiiresti. Võtame Sinuga esimesel võimalusel ühendust, kuid mitte hiljem kui 7 tööpäeva jooksul. Kui asjaolude selgitamine ja kaebuse menetlemine võtab rohkem aega, teavitame Sind sellest kirjalikult.

 3. Edasikaebamine

Juhul, kui Sa ei ole kaebuse lahenduse tulemusega rahul, on Sul võimalik pöörduda sõltumatu hinnangu saamiseks või vaidluse lahendamiseks järgmiste järelevalveasutuste, kohtueelsete institutsioonide (nimekiri ei ole täielik) või kohtu poole:

   1. Finantsinspektsioon. Sakala 4, Tallinn 15030, telefon 6 680 500, fax 6 680                              501, info@fi.ee.
   2. Tarbijakaitseamet. Pronksi 12, Tallinn 10117, telefon 6 201 700, faks 6 201 701,                     info@tarbijakaitseamet.ee. Tarbijavaidluste komisjonile võib kaebuse esitada ka                     internetipõhise vaidluste lahendamise keskkonna kaudu. 
   3. Andmekaitseinspektsioon. Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, telefon 6 274 135, faks              6 274 137, info@aki.ee.
   4. Kohus, vastavalt kohtualluvusele. Lisainfo: www.kohus.ee

 

©1996-2020 All Rights Reserved | Kawe Kapital | info@kawekapital.ee