Kawe Kapital
English Estonian
Tootlused

Klientide puhul keskendume nende puhaskasumile. Maksustatavate portfellide puhul püüdleme pigem maksujärgse kasumi maksimeerimisele. Maksujärgne kasum avaldab mõnikord negatiivset mõju aastatootlusele, kuid pikemas perspektiivis osutub kliendile tulutoovamaks. Maksuvabade portfellide puhul seame aga eesmärgiks maksimeerida kasumit kasutades ära suuremat paindlikkust, mida seda tüüpi portfell pakub.

Aktsiaportfelli keskmised aastatootlused*

2013 2014 2015 2016 201720182019
8.81% 0.78% 10.33% 5.36% 13.72%-6.25%6.13%

Võlakirjaportfelli keskmised aastatootlused*

2004 2005 2008 2009
6.60% 2.63% 0.11% 17.81%


*Portfelli eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta

 

©1996-2020 All Rights Reserved | Kawe Kapital | info@kawekapital.ee